Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 620

A. Tanımı

Onsekizinci Bölüm

Adi Ortaklık Sözleşmesi1

 

A.  Tanımı

Madde 620 - Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir.

Bir ortaklık, kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici niteliklerini taşımıyorsa, bu bölüm hükümlerine tabi adi ortaklık sayılır.

I-) 818 Sayılı Borçlar Kanunu:

(A) Tarifi

Madde 520 - Şirket bir akittir ki onunla iki veya ziyade kimseler, sâylerini ve mallarını müşterek bir gayeye erişmek için birleştirmeği iltizam ederler.

Bir şirket, ticaret kanununda tarif edilen şirketlerin mümeyyiz vasıflarını haiz değil ise bu bap ahkâmına tabi adi şirket sayılır.

II-) Madde Gerekçesi:

Madde 620 - 818 sayılı Borçlar Kanununun 520 nci maddesini karşılamaktadır.

Tasarının iki fıkradan oluşan 620 nci maddesinde, âdi ortaklık sözleşmesi tanımlanmaktadır.

818 sayılı Borçlar Kanununu 520 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan “A. Tarifi” şeklindeki ibare, Tasarıda “A. Tanımı” şeklinde değiştirilmiştir.

818 sayılı Borçlar Kanununun 520 nci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan “Ticaret Kanununda” şeklindeki dar kapsamlı ibare yerine, Tasarının 620 nci maddesinin ikinci fıkrasında “kanunla” ibaresi kullanılmıştır. Ayrıca, 818 sayılı Borçlar Kanununun 520 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “ve” bağlacı, Tasarının 620 nci maddesinin birinci fıkrasında da, ortakların ortaklık payı olarak sadece emeklerini veya mallarını ya da her ikisini birlikte koyabileceklerini ifade etmek üzere kullanılmıştır.

Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur.

III-) Kaynak İsviçre Borçlar Kanunu:

1-) OR:

Dreiundzwanzigster Titel: Die einfache Gesellschaft

A. Begriff

Art. 530

1 Gesellschaft ist die vertragsmässige Verbindung von zwei oder mehreren Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes mit gemeinsamen Kräften oder Mitteln.

2 Sie ist eine einfache Gesellschaft im Sinne dieses Titels, sofern dabei nicht die Voraussetzungen einer andern durch das Gesetz geordneten Gesellschaft zutreffen.

2-) CO:

Titre vingt-troisième: De la société simple

A. Définition

Art. 530

1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun.

2 La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu’elle n’offre pas les caractères distinctifs d’une des autres sociétés réglées par la loi.

IV-) Yararlanılabilecek Monografiler:

Ümit Yaşar Doğanay; Adi Şirket Akdi, İstanbul, 1968.

Cemil Alver; Adi Ortaklık (Açıklamalı-İçtihatlı), Ankara, 1988.

Soysal Özenli; Uygulamada Adi Ortaklık ve Neden Olduğu Davalar, İstanbul, 1988.

İbrahim Kaplan; İnşaat Sektöründe Müşterek İş Ortaklığı - Joint Venture-, Ankara, 1994.

Nami Barlas; Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, 2. Bası, İstanbul, 2008.

Oruç Hami Şener; Adi Ortaklık, Ankara, 2008.

İbrahim Kaplan, İnşaat Sektöründe Müşterek İş Ortaklığı -Joint Venture- Ankara, 2013.

Erdoğan Moroğlu; Oy Sözleşmeleri, İstanbul, 2015.

Nami Barlas; Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, İstanbul, 2016. 

Muzaffer Lekesiz; Konsorsiyum Sözleşmesi, Ankara, 2016. 

Salih Baz; Karşılaştırmalı Hukuk’ta ve Türk Hukuku’nda Joint Venture, İstanbul, 2019.

Alican Ertaş; Joint Venture Sözleşmelerine Konu İş Ortaklıklarının Hukuki Niteliği ve Yapısı, Ankara, 2020.


1   818 sayılı Borçlar Kanununda “Yirmi Üçüncü Bap / Âdi Şirket” şeklindeki üst başlık, Tasarıda “Onsekizinci Bölüm / Âdi Ortaklık Sözleşmesi” şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanununda kullanılan “şirket” terimi Tasarının 620 ilâ 645 inci maddelerinde “ortaklık” şeklinde ifade edilmiştir.

 


Copyright © 2017 - 2023 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X