Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 30

1. Yanılmanın hükümleri

G.  İrade bozuklukları

I.   Yanılma

1.   Yanılmanın hükümleri

Madde 30 - Sözleşme kurulurken esaslı yanılmaya düşen taraf, sözleşme ile bağlı olmaz.

I-) 818 Sayılı Borçlar Kanunu:

(F) Rızadaki Fesat1

I - Hata

1 - Hatanın hükümleri

Madde 23 - Akit yapılırken esaslı bir hataya düçar olan taraf, o akit ile ilzam olunamaz.

II-) Madde Gerekçesi:

Madde 30 - 818 sayılı Borçlar Kanununun 23 üncü maddesini karşılamaktadır.

Tasarının tek fıkradan oluşan 30 uncu maddesinde, sözleşmenin kurulduğu sırada esaslı yanılmaya düşen tarafın, o sözleşmeyle bağlı olmayacağı düzenlenmektedir. Esaslı yanılma hâllerine ilişkin Tasarının 31 inci maddesinden de anlaşılacağı gibi, esaslı yanılma, sözleşmenin geçerliliğini etkileyebilen bir irade bozukluğudur.

818 sayılı Borçlar Kanununun 23 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan “F. Rızadaki Fesat / I. Hata / 1. Hatanın hükümleri” şeklindeki ibareler, Tasarının 30 uncu maddesinde, “G. İrade bozuklukları / I. Yanılma / 1. Yanılmanın hükümleri” şeklinde değiştirilmiştir.

Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur.

III-) Adalet Komisyonu Değişiklik Gerekçesi:

Tasarının 30 uncu maddesinde yer alan “o” ibaresi gereksiz görüldüğünden redaksiyon yetkisi kapsamında madde metninden çıkartılarak madde kabul edilmiştir.

Not: Tasarının 30. maddesi Hükümetin teklif ettiği metinde şu şekilde kaleme alınmıştı:

“Sözleşme kurulurken esaslı yanılmaya düşen taraf, o sözleşme ile bağlı olmaz.”

IV-) Kaynak İsviçre Borçlar Kanunu:

1-) OR:

F. Mängel des Vertragsabschlusses

I. Irrtum

1. Wirkung

Art. 23

Der Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat.

2-) CO:

F. Vices du consentement

I. Erreur

1. Effets de l’erreur

Art. 23

Le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.

V-) Yararlanılabilecek Monografiler:

Necip Kocayusufpaşaoğlu; Güven Nazariyesi Karşısında Borç Sözleşmelerinde Hata Kavramı, İstanbul, 1968.

Seyfullah Edis; Türk / İsviçre Borçlar Hukuku Sistemine Göre Akdin Lüzumlu Vasıflarında Hata, Ankara, 1973.

Erhan Kanışlı; İsviçre-Türk Borçlar Hukukuna Göre Sözleşmenin Kurulmasında Yanılma, İstanbul, 2018.

Mustafa Tolga Özer; Medeni Hukukta Hata Kavramı, İstanbul, 2019. 


1   Maddenin Düstur’daki “V” şeklindeki kenar başlığı, “F” olarak anlaşılmalıdır.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X